GMINNY OŚRODEK SPORTU W SUSZCU

Wielkosć czcionki A A A
  

 

Menu


Strona główna
Oferta i cennik
Obiekt
Ligi
Galeria
Archiwum
Archiwum 2002 - 2011
Sekcje sportowe
Stypendia sportowe
Ochrona danych
Kontakt
Leśny Bieg Suszecki

Zapraszamy miłośników biegania w wieku od 1 do 100 lat, do udziału w kolejnej edycji Otwartego Biegu Suszeckiego.

 

Informacje techniczne.

20.05.2017 r.

Dziękujemy uczestnikom Leśnego Biegu Suszeckiego.
Jutro umieścimy część zdjęć wraz z klasyfikacją.

-------------------------------------------------------------------------------------------

19.05.2017 r.

Trasa biegu nieco uległa zmianie ze względu na krótki odcinek groblą, który zarósł wysoką trawą na tyle, że stwarza zagrożenie skręcenia kostki na nierównych odcinkach.
Bezpieczeństwo uczestników jest najważniejsze.
W związku z korektą trasy, nie będzie obiegania jednego ze stawów przy start-mecie.

Trasa został dziś oznaczona. Na wszystkich skrzyżowaniach są wytyczone kierunki biegu. Praktycznie nie ma możliwości zgubienia się, a podczas biegu na trasie będzie czuwało kilkunastu wolontariuszy.
Należy podążać wyznaczoną trasą, a zejście z trasy równoznaczne jest z dyskwalifikacją. Na trasie wyznaczono także punkty kontrolne, gdzie wolontariusze będą rejestrować biegaczy. Nieobecność na punkcie kontrolnym będzie równoznaczne z dyskwalifikacją.

Trasa ma zróżnicowaną nawierzchnię. Na początku i na końcu są płyty betonowe, w większości trasy są utwardzone dukty leśne oraz tłuczeń ceglany.

Filmik z trasy obrazuje odcinki, ale bez tłumienia kamery.
https://youtu.be/k9zNQ29_UBU
 

-------------------------------------------------------------------------------------------

18.05.2017 r.

Jest obecnie opracowywany szczegółowy opis trasy biegu na 5 km. W piątek ukaże się informacja wraz ze zdjęciami.

-------------------------------------------------------------------------------------------
17.05.2017 r.

Każdy kto planuje wziąć udział  w Leśnym Biegu Suszeckim na dystansie 5 km., nawet jeżeli opłatę startową ureguluje dopiero w dniu zawodów,  bardzo proszę aby koniecznie zarejestrował się na stronie www.pomiaryczasu.pl lub przesłał swoje zgłoszenie na info@hala-suszec.pl
Rejestracja w biurze zawodów będzie dużo bardziej czasochłonna zarówno dla nas jak i dla zawodników. Dlatego jeszcze raz proszę, koniecznie zarejestrować się najpóźniej dzień przed biegiem.

Posiłek
Po biegu dla zawodników, zamiast kiełbaski z grila będzie alternatywa wegetariańska- makaron z twarogiem na słodko. Uwaga, będzie 50 porcji makaronu, więc zasada „kto pierwszy ten lepszy” do wyczerpania zasobów.

Dzieci z roczników 2011-2016 oraz 2008-2010, zamiast posiłku otrzymują batonik i soczek. 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Istotną zmianą w programie biegu jaką chcemy zaproponować, to wydłużenie biegu głównego z 3000 do 5000 m. i poprowadzenie trasy leśnymi duktami Lasu Baraniok. Jest to pierwsza edycja pod nazwą „Leśna Piątka”. W biegu tym będą mogli wziąć udział biegacze rocznika 2000 i starsi, a dystans 5 km i limit czasowy 45 minut pozwoli wziąć udział nawet osobom rozpoczynającym swoją przygodę z bieganiem. Natomiast dla zaawansowanych biegaczy będzie to okazja do rywalizacji biegowej w terenie leśnym lub trening w pięknych okolicznościach przyrody.
Program biegowy dla dzieci i młodzieży pozostaje prawie bez zmian w porównaniu z poprzednimi latami.

>>>   ZAPISY DO BIEGU NA 5km.  <<<
 

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem.

Mapa biegu „Leśnej Piątki”
Trasa będzie prowadziła duktami leśnymi oraz odcinkiem utwardzonej grobli. Skręt na groblę jest obecnie mało widoczny w lesie, dlatego do 14 kwietnia postaramy się, aby dodatkowo ktoś z biegaczy utworzył „ślad” trasy gps. Informacja ta pojawi się na fanpage GOS Suszec.

MAPA BIEGU

Partnerem tytularnym są:

    

 

Biegaj razem z nami. Treningi, przygotowania.

Nigdy nie biegałeś, a może chcesz wrócić do biegania po dłuższej przerwie?

Już od 4 kwietnia, aż do 20 maja będzie można skorzystać z porad i przygotować się do biegu.
We wtorki i czwartki o godz. 18.00 do dyspozycji wszystkich chętnych będzie instruktor sportu
Kamil Poloczek specjalizujący się w biegach.
Pierwsze spotkanie organizacyjne oraz pierwsze zajęcia odbędą się na bieżni przy hali sportowej w Suszcu 4 kwietnia o godz. 18.00.
Kolejne zajęcia w czwartek 6 kwietnia na Ośrodeku Gwaruś.
Szczegółowe informacje na stronie internetowej i fanpage GOS Suszec.

 

 

REGULAMIN

LEŚNY BIEG SUSZECKI

LEŚNA PIĄTKA”

20 maja 2017 r. „GWARUŚ” - SUSZEC

 

 1. Celem imprezy jest popularyzacja biegów oraz aktywnego spędzania wolnego czasu wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych z Gminy Suszec.

 2.  Leśny Bieg Suszecki zwany dalej biegiem, organizowany jest przez Gminny Ośrodek Sportu w Suszcu
  ul. Szkolna 130A , 43–267 Suszec.

 3. Patronem tytularnym biegu jest organizator Leśnej Piątki i Nocnej Ściemy.

 4. Bieg odbędzie się w dniu 20 maja 2017 r. w Suszcu. Ośrodek Rekreacyjny „Gwaruś”.

 5. Zapisy :

  1. Do dystansów 50, 350, 800 i 1600 m w dniu biegu, w biurze zawodów w ośrodku „Gwaruś” od godz. 13.00 (do biegów po godzinie 15.00, należy zapisać się najpóźniej 15 min. przed biegiem.).

  2. Do „Leśnej Piątki” na 5000 m zapisy drogą elektroniczną na stronie www.pomiaryczasu.pl

 6. Opłata startowa, terminy wpłat i forma płatność:

  1. Do dystansów 50, 350, 800 i 1600 m - bezpłatnie.

  2. Do „Leśnej Piątki” na 5000 m - do 15 maja 2017 r.- gotówką lub przelewem 20 zł.

  3. od 16 maja do 20 maja – gotówką 30 zł.

Płatność przelewem – w tytule proszę wpisać „Leśna Piątka – imię i nazwisko uczestnika”

Odbiorca: GOS Suszec, nr rachunku: 13 8456 1019 2002 0044 6332 0001

Płatność gotówką – w kasie hali sportowej w Suszcu, ul. Szkolna 130A, Suszec, w godzinach otwarcia obiektu,

w dniu 20 maja, w biurze zawodów „Leśnej Piątki”, Ośrodek „Gwaruś” Suszec.

Biuro zawodów dla „Leśnej Piątki” na 5000 m. będzie otwarte w godzinach 12.00-14.30.

 

7. Limit ilości zawodników w biegu na 5000 m. wynosi 150, a o zatwierdzeniu uczestnika na liście decyduje zaksięgowanie wpłaty.

8. Zabezpieczenie medyczne będzie znajdować w punkcie startowym w godz. 14:00 do 16:30.

9. Sanitariaty będą udostępnione w Ośrodku „Gwaruś” Suszec.

10. Każdy uczestnik biegu po dokonanej weryfikacji otrzymuje nr startowy, zezwalający na udział w biegu.

11. Uczestnicy „Leśnej Piątki” otrzymają dodatkowo pakiet startowy – (woda, baton energetyczny, talon na posiłek).

12. Bieg odbędzie się w następujących kategoriach:

14:00 - 14:50 - Starty następujących kategorii:

Rocznik - 2006-2007, chłopcy, dziewczęta – 800 m
Rocznik - 2004-2005, chłopcy, dziewczęta – 800 m
Rocznik - 2001-2003, dziewczęta – 800 m
Rocznik - 2001-2003, chłopców – 1600 m

 

15:00 - 15:45 - „LEŚNA PIĄTKA” start wspólny następujących kategorii:

Rocznik - 2000-1981 Mężczyźni, Kobiety – 5000 m.
Rocznik - + 1980, Mężczyźni, Kobiety – 5000 m.

 

15:45 – 15:50 - Kategoria wiekowa- Rocznik - 2008-2010, chłopcy, dziewczęta –350m.

16:00 – 16:10 Kategoria wiekowa- Rocznik – 2011-2016, chłopcy, dziewczęta – 50m.

16:30 Uroczysta dekoracja uczestników biegu.

 

13. W szczególnych przypadkach Organizator dopuszcza zmiany kolejności startów i tras, ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne lub nieplanowane ilości zawodników w danej kategorii.

14. Klasyfikacja końcowa będzie przeprowadzona oddzielnie dla kobiet i mężczyzn oraz w kategoriach wiekowych.

15. Decyzję o rozpoczęciu poszczególnych biegów podejmuje sędzia główny.

16. Kwalifikacje biegu na 5000m. prowadzone będą według indywidualnych czasów netto liczonych od momentu przekroczenia linii startu do przekroczenia linii mety za wyjątkiem pierwszych 10 zawodników przekraczających linię mety, którzy będą klasyfikowani wg czasu brutto liczonego od momentu strzału startera.

17. Ze względów organizacyjnych, w biegu na 5000 m. ustala się limit czasu na 45 minut.

18. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane z przodu koszulki. Za brak numeru grozi dyskwalifikacja.

19. Godz. 16:30 zamknięcie imprezy, dekoracja zwycięzców.

20. Uczestnicy mogą przebyć dystans biegiem, marszobiegiem.

21. W imprezie biegowej mogą wziąć udział wszyscy chętni w wieku 1 do 100 lat.

22. Bieg będzie rejestrowany za pomocą kamery sportowej, a skrót nagrań zostanie umieszczony w Internecie.

23. Każdy z uczestników musi wypełnić oświadczenie o dobrym stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do udziału w biegu. Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić zgodę na udział od prawnych opiekunów.

24. Każdy z uczestników musi posiadać strój sportowy. Uczestnicy w roczniku - 2011-2016 mogą wziąć udział w dowolnym ubraniu.

25. Każdy z uczestników zostaje zobowiązany do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom służbie sędziowskiej, technicznej i porządkowej.

26. Uczestnik biegu, który skróci bieg zostanie zdyskwalifikowany. Decyzję o dyskwalifikacji podejmuje sędzia główny po ewentualnej konsultacji ze służbą techniczną.

27. Organizator zapewnia uczestnikom biegu:

- medale za udział w biegu dla wszystkich uczestników, którzy ukończą bieg. medale dla miejsc I-III poszczególnych kategorii z wyjątkiem rocznika - 2011-2016,

- drobne nagrody dla miejsc I-III poszczególnych kategorii z wyjątkiem rocznika – 2011-2016,

- nagrody dla miejsc I-III w biegu na 5000 m, zostaną ogłoszone do 15 maja na stronie www.hala-suszec.pl

- wody mineralne,

- dla roczników 2008-2016 - soczki i batoniki.

- posiłek z grilla dla uczestników z rocznika 2007 i starszych.

28. Organizator zapewnia także: zabezpieczenie medyczne, techniczne i sędziowskie.

29. Organizator ubezpiecza uczestników od nieszczęśliwych wypadków w trakcie trwania biegu.

30. Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków w czasie dojazdu na i z biegu oraz po zakończeniu biegu pozostaje w gestii uczestników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z tego tytułu.

31. W przypadku bardzo niekorzystnych warunków atmosferycznych (burza, silne opady deszczu i inne), Organizator może w każdej chwili przerwać imprezę biegową lub odwołać starty poszczególnych kategorii wiekowych.

32. W sprawach spornych i nie ujętych w niniejszym regulaminie, decydujący głos ma Organizator.

 

Dodatkowe informacje:

10.05.2017 r.

Informacja dla uczestników biegu na 5000 m.
Informujemy, że w pierwszej edycji tego biegu udało się wygospodarować nagrody w postaci kart podarunkowych do sieci sklepów Decathlon.
W czterech kategoriach tj.:
- rocznik 2000-1981 kobiet,
- rocznik 2000-1981 mężczyzn,
- rocznik + 80 kobiet
- rocznik + 80 mężczyzn
zależnie od zajętego miejsca do wygrania będą karty o wartości:
I miejsce – 90 zł.
II miejsce – 70 zł.
III miejsce – 50 zł.

Natomiast dla dzieci i młodzieży w biegach na 350, 800 i 1600 m. w każdej kategorii wiekowej, pierwsze trzy miejsca- drobne nagrody rzeczowe .

Aktualności

17-06

Reaktywacja UKS Suszec

...więcej

17-06

WAKACJE NA SPORTOWO

...więcej

27-05

Skatepark Suszec

...więcej

27-05

Siatkówka plażowa

...więcej

21-05

LEŚNY BIEG SUSZECKI - PODSUMOWANIE

...więcej

 

           

 

                 
Ilość wyświetleń: 128065