Przejdź do treści
Hala Sportowa
Przejdź do stopki

Strona w trakcie przebudowy
Za utrudnienia przepraszamy

Leśny Bieg Suszecki

Leśny Bieg Suszecki

Treść

Informacje techniczne

 aktualizacja 18.05.2018 r.

1. Pogoda w ostatnich dniach nie nastraja pozytywnie, na szczęście na sobotnie popołudnie prognoza pogody jest bardzo korzystna. Trasa biegu została dzisiaj oznakowana i jest identyczna jak w zeszłym roku. Wynosi niecałe 5200 m. Po ostatnich deszczach, na odcinku pierwszych 500 metrów jest trochę kałuż. Pozostała część tasy sucha.
 

2. Najmłodsi uczestnicy biegu od godziny 14:15 do 15:45 będą mogli wziąć udział w zabawach organizowanych przez Mega Frajdę na terenie zielonym w okolicach start-mety.
 

3. Dla zawodników z rocznika 2009-2017 batoniki i soczki. Dla uczestników  od 2008 do 1967 i starszych będą ciepłe posiłki czyli kiełbaski z grila i makaron. Obie propozycje do wyczerpania zapasów (kto pierwszy ten lepszy).
 

4. Podobnie jak z ciepłym posiłkiem będzie z batonami i bananami podczas pobierania pakietów startowych na bieg  główny. Każdy sobie wybiera co chce do wyczerpania zapasów.
 

5. Oczywiście, jak co roku będzie z nami foodtruck Kania z pysznymi goframi, kawą i innymi smakołykami.
 


aktualizacja 15.05.2018 r.

1. Zapisy drogą elektroniczną poprzez pomiaryczasu.pl zostaną zamknięte 18.05.2018 r. o godzinie 20.00. Po tym czasie zapisać się będzie można już tylko w dniu zawodów od godziny 12.00. Proszę nie czekać do ostatniej chwili, ponieważ zapisy w biurze zawodów są czasochłonne i kto nie zdąży do 14.30, nie wystartuje w biegu.

2. Płatność przelewem zostanie zamknięta 16.05.2018 r. o godzinie 24.00. Od 17.05.2018 r. płatność będzie można uregulować tylko gotówką w kasie hali sportowej w Suszcu, lub w biurze zawodów.

3. Nagrody w biegu na 5000 m.
W każdej z 6 kategorii będą 3 nagrody za miejsca na podium w postaci karty podarunkowej Decathlon.
I miejsce - 120 zł.
II miejsce - 90 zł.
III miejsce - 60 zł.
 


 

 

 

REGULAMIN

LEŚNY BIEG SUSZECKI

19 maja 2018 r. „GWARUŚ” - SUSZEC

 

 1. Celem imprezy jest popularyzacja biegów oraz aktywnego spędzania wolnego czasu wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych. W imprezie biegowej mogą wziąć udział wszyscy chętni w wieku 1 do 100 lat.

 2. Leśny Bieg Suszecki zwany dalej biegiem, organizowany jest przez Gminny Ośrodek Sportu w Suszcu
  ul. Szkolna 130A , 43–267 Suszec.

 3. Bieg odbędzie się w dniu 19 maja 2018 r. w Suszcu. Ośrodek Rekreacyjny „Gwaruś”.

 4. Zapisy :

  1. Do dystansów 50, 350, 800 i 1600 m w dniu biegu, w biurze zawodów w ośrodku „Gwaruś” od godz. 12.00 (do biegów po godzinie 15.00, należy zapisać się najpóźniej 20 min. przed biegiem.).

  2. Do biegu na 5000 m zapisy drogą elektroniczną na stronie www.pomiaryczasu.pl, do dnia 18 maja 2018 r. Po tym terminie zapisy w biurze zawodów, do wyczerpania limitu uczestników.

 5. Opłata startowa, terminy wpłat i forma płatność:

  1. Do dystansów 50, 350, 800 i 1600 m - bezpłatnie.

  2. Do biegu na 5000 m - do 16 maja 2018 r.- gotówką lub przelewem 20 zł.

  3. od 17 maja do 19 maja – gotówką 30 zł.

Płatność przelewem – w tytule proszę wpisać „Leśny Bieg Suszecki – imię i nazwisko uczestnika”

Odbiorca: GOS Suszec, nr rachunku: 13 8456 1019 2002 0044 6332 0001

Płatność gotówką – w kasie hali sportowej w Suszcu, ul. Szkolna 130A, Suszec, w godzinach otwarcia obiektu,

w dniu 19 maja, w biurze zawodów „Leśnego Biegu Suszeckiego”, Ośrodek „Gwaruś” Suszec.

Biuro zawodów dla „Leśnego Biegu Suszeckiego” na 5000 m. będzie otwarte w godzinach 12.00-14.30.

 

 1. Limit ilości zawodników w biegu na 5000 m. wynosi 250, a o zatwierdzeniu uczestnika na liście decyduje zaksięgowanie wpłaty.

 2. Zabezpieczenie medyczne będzie znajdować w punkcie startowym w godz. 14:00 do 16:30.

 3. Sanitariaty będą udostępnione w Ośrodku „Gwaruś” Suszec.

 4. Dla uczestników biegu na 5000 m przy biurze zawodów będzie znajdował się bezpłatny depozyt.

 5. Każdy uczestnik biegu po dokonanej weryfikacji otrzymuje nr startowy, zezwalający na udział w biegu.

 6. Uczestnicy „Leśnego Biegu Suszeckiego” otrzymają dodatkowo pakiet startowy – (woda, baton energetyczny lub banan, talon na ciepły posiłek).

 7. Bieg odbędzie się w następujących kategoriach:

14:00 - 14:50 - Starty następujących kategorii:

Rocznik - 2007-2008, chłopcy, dziewczęta – 800 m
Rocznik - 2005-2006, chłopcy, dziewczęta – 800 m
Rocznik - 2002-2004, dziewczęta – 800 m
Rocznik - 2002-2004, chłopców – 1600 m

 

15:00 - 16:00 - „LEŚNY BIEG SUSZECKI” start wspólny następujących kategorii:

Rocznik - 2001-1984 Mężczyźni (M1), Kobiety (K1) – 5000 m.

Rocznik - 1983-1968 Mężczyźni (M2), Kobiety (K2)– 5000 m.

Rocznik – 1967 i starsi, Mężczyźni (M3), Kobiety (K3) – 5000 m.

 

15:45 – 15:50 - Kategoria wiekowa- Rocznik - 2009-2011, chłopcy, dziewczęta –350m.

16:00 – 16:10 Kategoria wiekowa- Rocznik – 2012-2017, chłopcy, dziewczęta – 50m.

16:30 Uroczysta dekoracja uczestników biegu.

 

 1. W szczególnych przypadkach Organizator dopuszcza zmiany kolejności startów i tras, ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne lub nieplanowane ilości zawodników w danej kategorii.

 2. Klasyfikacja końcowa będzie przeprowadzona oddzielnie dla kobiet i mężczyzn oraz w kategoriach wiekowych.

 3. Decyzję o rozpoczęciu poszczególnych biegów podejmuje sędzia główny.

 4. Klasyfikacja biegu na 5000m. prowadzona będzie według indywidualnych czasów brutto liczonych od momentu strzału stratera do przekroczenia linii mety.

 5. Ze względów organizacyjnych, w biegu na 5000 m. ustala się limit czasu na 60 minut.

 6. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane z przodu koszulki. Za brak numeru grozi dyskwalifikacja.

 7. Godz. 16:30 zamknięcie imprezy, dekoracja zwycięzców.

 8. Uczestnicy mogą przebyć dystans biegiem, marszobiegiem.

 9. Bieg będzie rejestrowany za pomocą kamery sportowej, a skrót nagrań może zostać umieszczony w Internecie.

 10. Uczestnicy składają oświadczenie o dobrym stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do udziału w biegu. Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić zgodę na udział w biegu od prawnych opiekunów.

 11. Każdy z uczestników musi posiadać strój sportowy. Uczestnicy w roczniku - 2012-2017 mogą wziąć udział w dowolnym ubraniu.

 12. Każdy z uczestników zostaje zobowiązany do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom służbie sędziowskiej, technicznej i porządkowej.

 13. Uczestnik biegu, który skróci bieg zostanie zdyskwalifikowany. Decyzję o dyskwalifikacji podejmuje sędzia główny po ewentualnej konsultacji ze służbą techniczną.

 14. Organizator zapewnia uczestnikom biegu:

  1. medale za udział wręczone zostaną wszystkim uczestnikom, którzy ukończą bieg.

  2. medale dla miejsc I-III poszczególnych kategorii z wyjątkiem rocznika - 2012-2017,

  3. drobne nagrody dla miejsc I-III poszczególnych kategorii z wyjątkiem rocznika – 2012-2017,

  4. nagrody w biegu na 5000 m, zostaną ogłoszone do 15 maja na stronie www.hala-suszec.pl

  5. wody mineralne,

  6. dla roczników 2009-2017 - soczki i batoniki.

  7. posiłek dla uczestników z rocznika 2008 i starszych.

 15. Organizator zapewnia także: zabezpieczenie medyczne, techniczne i sędziowskie.

 16. Organizator ubezpiecza uczestników od nieszczęśliwych wypadków w trakcie trwania biegu na kwotę do 10000 zł. Zaleca się uczestnikom dodatkowe ubezpieczenie we własnym zakresie.

 17. Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków w czasie dojazdu na i z biegu oraz po zakończeniu biegu pozostaje w gestii uczestników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z tego tytułu.

 18. W przypadku bardzo niekorzystnych warunków atmosferycznych (burza, silne opady deszczu i inne), Organizator może w każdej chwili przerwać imprezę biegową lub odwołać starty poszczególnych kategorii wiekowych.

 19. W sprawach spornych i nie ujętych w niniejszym regulaminie, decydujący głos ma Organizator.

 

198000